Viết Nội Dung Giới Thiệu Sản Phẩm/ Dịch Vụ

150,000

 • Cung cấp thông tin chung của sản phẩm/dịch vụ/công dụng theo thông tin khách hàng cung cấp
  Từ 300 – 400 chữ
  Thời gian giao sản phẩm: 2 ngày.
  Yêu cầu giao sản phẩm trong 1 ngày: +100.000
  Chỉnh sửa lần thứ 3: +30.000
  Hình ảnh kèm: 1- 2 ảnh