Video Giới Thiệu, Tổng Kết Hoạt Động Công Ty

1,490,000

Video thiết kế phù hợp với kịch bản
Tư vấn cho khách hàng chưa có ý tưởng về nội dung
Video có đồ họa dạng motion đơn giản, hoặc đồ họa theo template
Video có định dạng mp4, avi,…
3 lần chỉnh sửa miễn phí