Thiết Kế Logo Không Giới Hạn Chỉnh Sửa

3,000,000

  •  Dành cho các khách hàng có hình thức kinh doanh quy mô vừa nhỏ, phát triển shop ở ngoài, khách hàng có yêu cầu tương đối kỹ đối với sản phẩm, thường có 1 vài người quyết định đến logo.
  • Số mẫu thực hiện: 3 mẫu
  • Số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn: Không hạn chế số lần chỉnh sửa trong 3 ngày.
  • Thời gian: 7 – 10 ngày
  •  Khách hàng có yêu cầu thiết kế gấp từ 3 – 5 ngày tính thêm phí 200.000đ
  •  File bàn giao: Corel (in ấn), illustrator (in ấn), PSD, JPG, PNG (Lưu ý: Nếu khách hàng chưa hiểu rõ về các loại file, vui lòng báo ngay để có thể giải thích cụ thể)
Danh mục: Từ khóa: