Quản Trị Nội Dung Fanpage

3,000,000

  • Đảm bảo các kênh truyển thông của Qúy doanh nghiệp đầy đủ thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ… quảng bá thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp đến người dùng website.
  • Góp phần hỗ trợ doanh nghiệp truyền tải thông tin sản phẩm tốt, chất lượng đến khách hàng mục tiêu.
  • Với tiêu chí luôn đặt đặt vào vị trí khách hàng đảm bảo hiệu quả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp sở hữu hệ thống social bán được hàng, đảm bảo đưa uy tín đến với người dùng một cách dễ dàng và hiệu quả.
Danh mục: