Quản lý nội dung và quảng cáo fanpage theo tháng

4,900,000

Tư vấn về fanpage hiện tại, nội dung và mức ngân sách quảng cáo phù hợp.

Hỗ trợ 3 chiến dịch quảng cáo cho fanpage
20 nội dung cho fanpage . Bài viết & hình ảnh tạo tương tác tốt cho chiến dịch quảng cáo.
Hỗ trợ trả lời comment/inbox về chiến dịch quảng cáo.
Báo cáo thường xuyên 1 tuần / lần
Giảm giá 30% gói thiết kế media tại markit