Markit – Khởi Nghiệp

4,900,000

Hỗ trợ chiến lược Marketing Online
Phân tích từ khóa – Đối tượng khách hàng
Tối ưu website chuẩn SEO
Quản trị website – Quản trị Fanapge
Viết bài 15 bài/tháng fanpage – 10 bài website
Hỗ trợ Thiết kế 6 ảnh hoặc banner
Hỗ trợ 1 Video Marketing
Báo cáo 1 tháng/lần
Tặng website khởi nghiệp (*)