Markit – Đồng Hành

9,900,000

Lập kế hoạch Marketing Online
Phân tích từ khoá – Đối tượng khách hàng
Quản trị website và Quản trị Fanapage
Tối ưu website chuẩn SEO
Viết 30 bài/web và 30 bài/Fanpage
Thiết kế 18 ảnh hoặc banner
Hỗ trợ 3 Video Marketing
Hõ trợ chạy setup Google Ads, Facebook Ads
Báo cáo 1 lần/tháng
Tặng website (*)