Bài viết SEO

100,000

  • Phân tích từ khóa liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Nội dung bài viết cập nhật/cung cấp thông tin liên quan quan đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp
  • Nội dung không sao chép
  • Từ 500 – 700 chữ
  • Thời gian giao sản phẩm: 2 ngày.
  • Yêu cầu giao sản phẩm trong 1 ngày: +50.000
  • Chỉnh sửa lần thứ 3: +50.000
  • Hình ảnh kèm: 2 – 4 ảnh

 

Danh mục: